Monthly Archives: juni 2014

Vi kan inte välja att inte tänka. Vår hjärna tänker hela tiden, söker förklaringar på och tolkar alla de intryck den tar in via våra fem ( eller fler? ) sinnen. Hjärnan är en processor som jobbar 24/7/365 tills vi drar den sista sucken. Det vi dagligen ser, hör, känner och uppfattar kodar och tolkar hjärnan och placerar all information i de redan installerade program som finns i vårt undermedvetna. De präglingar och program som är installerade i vårt undermedvetna utgör grunden för den berättelse vi sedan berättar åt oss själva och åt andra om det liv vi lever. Föreställ dig själv och att dina olika medvetandeplan ( fysiska och psykiska ) fungerar ganska långt som en dator. Det här är bara en tankelek men kanske du kan hitta något att fortsätta att ”tankeleka” med. human computer

 

Hårdvaran eller hårdskivan – tangentbord, processorer, moderkort och bildskärm – kan ses som den del av dig som är din fysiska, materiella natur; kroppstyp, immunförsvar, hårfärg osv. Operativsystemet – den mest grundläggande formen av programvara – kan liknas vid din psykiska, kognitiva och emotionella ( immateriella ) natur samt den fysiska naturen; temperament, begåvning, immunförsvar ( ja, det finns också ett psykiskt immunförsvar ), inlärningsförmåga, språk, muskler, koordination osv och utan ett operativsystem kan ingenting fungera på hårdvaran. Operativsystemet är både materiellt och immateriellt – fysiskt och icke-fysiskt och gör det möjligt för andra program att fungera. Man kan också se operativsystemet som ditt medvetande – det som är här och nu i tid och rum och som du arbetar med i vaket tillstånd, ditt arbetsminne. Det är det du ser på desktopen, det du skriver in där med hjälp av de redan installerade programmen i mjukvaran ( det undermedvetna ). Du knappar in information med ditt medvetande ( det du ser, hör, tänker, känner osv ) och informationen behandlas och tolkas av mjukvaran och du handlar och agerar enligt det som kommer tillbaka efter bearbetning upp på desktopen. När du har processat klart lagras allt på hårdskivan.

hardware theglint.orgmjukvara sp.se

 

Mjukvaran är de program som installeras i dig i samspel med omgivningen under tiden du växer upp och under hela livet. Du lär dig genom att iaktta mamma och pappa och när du blir äldre lär du dig av kompisar, skola, massmedia osv. Du ”programmeras” att tänka, agera och reagera på olika sätt med hjälp av ditt operativsystem – den grundläggande delen av din materiella och immateriella natur. Mjukvaran blir det du utgår ifrån i ditt dagliga görande och varande – de filer, mappar och applikationer du har fått installerat på hårdskivan. Mjukvaran kan liknas vid det undermedvetna. Allt du har sett, hört, tänkt, känt lagras i filer och mappar. Du använder ett visst ordbehandlingsprogram, redigeringsprogram osv. Du använder delar av allt du känner till, av allt som är lagrat i ditt undermedvetna för att orientera dig i nuet. En del filer används mera sällan eller aldrig, de behövs inte men de finns där ändå. PC-användare och Mac-användare är i olika läger – ungefär som olika kulturer, folkslag, traditioner osv. Det är kanske lite långsökt men tja, tankelekar…

 

Internet kan liknas vid ett universum eller varför inte ett oändligt sinne, en sfär i vilken det finns information du laddar ner i din dator. Ditt supermedvetande ( det högre medvetandet ) är som ditt eget privata internet som du laddar ner information ifrån i form av tankar, idéer och när du är i stillhet, i tystnad eller mediterar. En person som är van att meditera kan få en upplevelse av att se allting ur ett ovanifrån perspektiv och kan ladda ner information som ibland förändrar personens världsbild dramatiskt. Supermedvetandet kan också ses som ett universum i universum och som kan ta in information från andra dimensioner. På internet finns så mycket information att du inte ens kan föreställa dig hur mycket. Du skriver in ett ord på en sökmotor och du kan få en miljon träffar på ett par sekunder.  Supermedvetandets gränslöshet är för det medvetna jaget – som är fast i den fysiska världen med dess begränsningar – lika svårt att greppa som internets gränslöshet. Internet eller ”nätet” spänner runt hela jordklotet, går kors och tvärs och i det nätet strömmar information och budskap i en aldrig sinande ström. Du kan ladda ner vad som helst till din dator – allt finns tillgängligt men allt är inte nödvändigtvis nödvändigt eller bra för just dig. Din hjärna är en transformator som genererar den energi den laddar ner ( eller upp ) och som omvandlas till tankar och det det du tänker på får mera energi.

Trafiken på internet blir allt snabbare liksom förändringarna på vår planet vilket inte alls behöver ses som negativt – i gapet mellan det gamla och det nya uppstår ofta frustration och ökad spänning vilket är helt naturligt. Den gamla världen måste nu ge plats åt den nya – hur skrämmande det än känns att lämna det som har känts tryggt och bekant. Och den gamla världen ger sig inte utan kamp! Det har knappast undgått dig att det händer mycket i världen just nu och att det eskalerar i en rasande fart. Jag ser det som att vi är på väg in i en global diskrensning och en uppgradering av ett trött och uttjänt globalt operativsystem ( tänkande, värderingar, föreställningar, religioner, politik, ekonomiska strukturer osv ) för jag tror att vi är nu redo för nya program och ny information som förvisso alltid har funnits där för oss att ta i bruk. Vi har bara inte varit på det medvetandeplan som krävs för att ladda ner insikter om att vi måste vakna upp ur vår egenhändigt skapade mardröm och börja samarbeta. Den gamla världen som har stått för separation, krig, egocentriska intressen och listan kan göras hur lång som helst, är på väg ur tiden och det är upp till var och en att besluta sig för om man ska vakta sina benknotor eller aktivt arbeta för att hjälpa fram den nya världen. Det som pågår nu är inte första gången i människans historia – vi lever i cykler precis som naturen men nu ska jag inte fladdra ut i den diskussionen just nu i alla fall.

 

 

internet cbc.ca

 

Bland den amerikanska ursprungsbefolkningen finns det många legender och myter om Spider Grandmother och hennes nät. En Hopi-legend säger att hon var budbärare mellan gudarna och människorna och hennes nät täckte jorden. Jag gillar att tänka på internet som Spider Grandmother. Internet i sig är neutralt – likt spindelhonans nät – men det är vi som använder det som ger nätet dess innehåll och kvalitet. Vi bidrar till hur nätet ser ut och vilka vibrationer det avger. Vilka budskap vibrerar du ut där du sitter på din plats på nätet bakom din dataskärm? Vem snappar upp din vibration? Och var kan den personen befinna sig? Du hör, jag skulle kunna spinna vidare hur mycket som helst på den här tråden 😉 spiderwomanMen den globala uppgraderingen föregås alltid av den enskilde individens diskrensning och uppgradering av sig själv. Om du är orolig för vart världen är på väg, hur din ekonomi kommer att se ut i framtiden, hur dina barn ska klara sig osv så måste du gå in i dig själv och fråga dig om dina program som körs nu verkligen är uppdaterade och hjälper dig att hantera nuet och din oro. Mjukvaran måste uppdateras för att kunna hantera den växande och alltmer sofistikerade information som datorn måste hantera. Vårt medvetande expanderar, de gamla programmen är inte längre effektiva och de kraschar med jämna mellanrum. Informationen har som sagt alltid funnits där men vårt medvetande har inte haft tillgång till de p.g.a. av dess begränsningar i form av användandet av ständigt samma program. Det är alltid tryggare att använda de program man känner till än att pröva på nya och ofta bättre program.  När ditt operativsystem inte längre klarar av att hantera nya applikationer eller program behöver du inte nödvändigtvis byta ut operativsystem helt och hållet – i själva verket går inte det för du är ju ingen dator, tack och lov! Du är den natur du är men du kanske måste uppgradera den genom att byta ut gamla program till nya som fungerar bättre och stämmer överens med den du är idag, med omgivningen och den tid du lever i med dess berättelser. Om du kör samma program som då du var liten uppstår det låsningar, blockeringar och datorn kanske kraschar. Du blockeras och kanske t.o.m. kraschar när du försöker lösa nya problem med gamla tankemönster och program. Den största skillnaden mellan dig och en dator är att du har känslor som är direkt kopplade till tankarna. Det är oftast där vi kör fast för när vi har starka känslor – negativa eller positiva – uppslukas vår uppmärksamhet av dem och vi glömmer bort att det var någonting som satte igång känslostormarna. Vi famlar i mörker, kastas runt på stormiga hav och blir som hjälplösa barn. Vi beter oss som om det är utifrån kommande krafter som regerar oss och det känns som att det som det är inom oss är utanför vår kontroll. Vi försöker lösa det upplevda problemet av att känna det ena eller det andra istället för att gå till källan – tankarna. Känslan är alltid sann men tanken är inte nödvändigtvis det. Känslor är inte farliga, de kan inte skada. Att förneka dem kan däremot ställa till problem.

 

 

upgrade

 

Det som är så skönt är att du alltid kan uppgradera dig själv. Det går alltid att avinstallera gamla program och lägga in nya. Det är alltid möjligt att ändra tankebanor, beteenden och vanor som inte längre tjänar något syfte och som stjälper istället för hjälper! Det som fungerade när du var liten eller tonåring behöver inte nödvändigtvis fungera när du är 30, 40 eller 50. Det krävs lite koncentration, tid och engagemang – som det också gör när du ska lära dig ett nytt redigeringsprogram eller vad det nu kan vara. Men tänk vad roligt det är att kunna använda ett program som underlättar för dig att göra det du egentligen ska göra – leva ditt syfte och ge din gåva till världen. Eller sitter du hellre och slösar bort din dyrbara tid med att knacka på med samma gamla operativsystem och program som är så långsamma och tröga att du hinner gå på toa, koka kaffe och hänga tvätt under tiden datorn laddar ner en fil bara för att komma tillbaka och konstatera att ”file could not be found?”

 

Fridens liljor!  

För en vecka sedan var jag på mitt livs första retreat. En bekant, Gitte Hulden som är verksam som meditationslärare inom Brahma Kumaris i Helsingfors, bjöd in mig och det kunde jag naturligtvis inte säga nej till. Jag har kommit i kontakt med Brahma Kumaris tack vare Salman Ahmad från Köpenhamn som höll föreläsningar i Vasa i två omgångar 2013-2014. Temat var psykologi, spiritualitet och meditation och jag fick mersmak eftersom jag tycker dessa tre ”moduler” tillsammans är vansinnigt spännande att utforska.

Jag fick privilegiet att vistas i det engelska landskapet tillsammans med människor från olika länder; Grekland, Israel, Frankrike, Cypern, Island, Holland, Danmark, Tyskland, England. I en vacker villa i palladiansk stil som Nuneham House i Oxfordshire, är det inte alls svårt att öppna upp för sina inre landskap medan ögonen tar in de vackra rummen och det gröna, böljande landskapet utanför de höga fönstren med de tunga gardinerna. Lewis Carroll’s bok Alice i Underlandet kom till i miljöerna från just Nuneham Courtenay med omnejd. Jag försökte fånga en av de många kaninerna som hoppade runt på gräsmattorna på bild men det lyckades inte. Jag tänkte på Alice som följde den vita kaninen till Underlandet. Nu såg jag ingen vit kanin men det var sannerligen fantasieggande att vandra runt i den magnifika trädgården som ständigt bjöd på överraskningar.

Brahma Kumaris Retreat Center                     BK 2

BK 4

Temat för helgen på Brahma Kumaris Global Retreat Center var Tapping into the Power of Silence. Vi fick höra föreläsningar om tystnadens olika kvaliteter och aspekter, inre frid, inre rytm och uppfattningen om tid, den heliga triangeln av Självet, ”The One” ( hur säger man det på svenska? ) och den Andra. Vi hörde om principerna om positiva motsatser som t.ex att vara beslutsam men ändå flexibel, ha självrespekt men ändå vara ödmjuk, makten att välja, tystnad som en kraft i Livet. Jag tänker inte gå in i detalj men kärnan är att genom meditation och tystnad öppnar vi upp för kommunikation med det sanna självet – the True Self – och det Gudomliga. Det är så mycket lättare att hitta bra ord på engelska! Att stå i ständigt kontakt med vårt sanna själv – som är ett med Gud, Universum, Energin eller vad vi nu vill kalla det – gör att vi fattar de rätta besluten enligt våra syften och att vi ser oss själva och andra som Ett. Vi kommer alla från samma källa och om vi kan se varandra som systrar och bröder kan vi också skapa fred mellan alla folk som bor på denna hårt ansträngda och utmattade planet. Brahma Kumaris’ enkla och viktiga budskap lyder;

Du är en andlig varelse och när du äntligen inser det, kommer du automatiskt att bringa fram din andlighet till liv, så väl som för andras liv runt omkring dig. Essensen av dig och grunden för din andlighet är fred. Fred är vad du är”.
Kan det formuleras enklare än så här? Utmaningen är att tillämpa detta budskap i det dagliga livet, i handling, i tanke. Det är inte lätt att realisera budskapet i en värld som lär oss det motsatta – att det finns ett ”vi” och ”dom” och att ”vi” har och gör rätt medan ”dom” har och gör fel. Den ständiga kampen med egot som gör allt för att skjuta bort det som kan förminska eller förgöra dess makt är något som vi måste utkämpa varje dag. Genom att meditera, kortare eller längre stunder varje dag, hjälper vi oss själva att minnas vilka vi är; gudomliga själar i kroppslig kostym. Våra kroppar kan ses som boningar för Själen, som verktyg eller fordon. På vilket sätt kan jag använda min tanke, mitt intellekt och min kropp för att skapa en bättre värld? Vad är det jag är bra på? Vilka är de gåvor jag har som jag kan ge vidare åt andra för att de ska må bättre och i sin tur ge vidare sina gåvor? Vad är syftet med mitt liv och hur kan jag tjäna på bästa sätt?

Syster Jayanti sa att varje skruv behövs i en maskin. Om en skruv trillar bort kommer maskinen att med tiden sluta fungera. Alla människor behövs – gatsoparen, lagerarbetaren, bagaren, entrepenören, städaren, fiskaren, politikern, ledaren, konstnären, vårdaren, frimärkssamlaren…alla. Det gäller att hitta skönheten i det jag gör och att inte jämföra mig med andra. Det handlar om att verka där jag är med det jag har och inte se över staketet i tron att det är där på andra sidan jag borde vara. Nu sitter jag i själva verket och talar främst till mig själv för jag har tendens att drivas av otålighet och vilja att vandra vidare och jag tar kanske inte min uppgift på tillräckligt stort allvar. Varför? Jag antar att det beror på en viss osäkerhet, en känsla av att inte vara tillräckligt bra och kunnig. Min mentor, Jörgen Sundvall, fick mig att inse att det är viktigt att vara i kontakt med känslan av otillräcklighet och osäkerhet för det är det som driver mig framåt, som håller mig alert och medveten. Det gör att jag inte blir styv i korken eller självtillräcklig. Jag gillar det och jag har kommit till freds med att jag ska vara där jag är och göra det jag gör så bra jag bara kan för andra. Resten kommer av sig själv.
Syster Jayanti talade om att ha tillit ( faith ) till Självet, till det Gudomliga och att tillit leder till seger över det inom mig som inte vill mig väl. Vi har alla sidor inom oss som gör allt för att sabotera intellektets minsta lilla avsikt att förändra tankar och beteende i vår strävan till att leva i fred och harmoni med andra levande varelser men först och främst med oss själva( sanningen om vem man är, vem man tillhör och vad man måste göra måste var och en ta reda på ). Vi måste dock börja med oss själva för hur ska vi kunna leva i fred och harmoni med andra om det pågår ett krig inom oss själva?

BK 3

 

Anthony Strano berättade om ”de tre hästarna” – 1) tanke/sinne, 2) intellekt, 3) ursprungliga präglingar, programmeringar (det vi har med oss när vi föds ) kontra förvärvade mönster ( uppfostran, omgivning, kultur, skola, samhälle etc ). Dessa tre eniteter samarbetar inte så bra, de måste tyglas av den som kör vagnen – jag. Intellektet ses som den mest samarbetsvilliga hästen medan tankens häst är den mest rebelliska. Intellektets häst behöver mest näring och uppmärksamhet för att kunna samarbeta optimalt med vagnföraren – mig. Tanken och de inpräglade mönstren och vanorna samarbetar mycket med varandra och det är därför det är så svårt att bryta vanor och beteenden. Hur många av oss har inte sagt att ”jag vet att det inte är bra att…” men ändå fortsätter vi med det som inte är bra? Intellektet vet vad som är bäst men det har ingen makt om det inte får hjälp av vagnföraren i form av uppmärksamhet, kunskap, stillhet, meditation och täta upprepningar av det man vill uppnå. Ett exempel är att om jag vill få bättre kondition måste jag röra på mig varje dag. Eller om jag vill kunna meditera bättre så måste jag göra det varje dag. Vill jag bli konstnär så måste jag göra något varje dag som är i linje med det jag vill skapa och på vilket sätt. För vad gör vi med kunskap om vi inte använder den i det dagliga livet? Det blir då – som Anthony sa – bara ett ”ritualistiskt kunnande”, ett ständigt formulerande och analyserande. Genom tystnad riktar intellektet tillbaka tanken och sinnet till dess ursprungliga blåkopia eller arkiv – själen. Inom RajYog eller Raja Yoga som de flesta felaktigt kallar det, betonar man starkt intellektets betydelse och dess funktion i att minnas vilka vi är. Det är vårt intellekt som tar in kunskap och utmaningen står i att tillämpa kunskapen i verkligheten men ofta stöter vi på patrull i form av tankar och vanor som vi har förvärvat under vår uppväxt och i samspel med omgivningen. Dessa förvärvade tankar och vanor hade vi inte med oss när vi föddes och rajyog är att minnas vilka vi är och att leva enligt det. Rajyog ses som ”the King of Yoga” och anses vara en av de svårare meditationsformerna. Den har enklare versioner som passar den västerländska och stressade människan utan att för den skull förlora andemening och kraft.

Soul to soul. www.bkpublications.com

 

Francios Becher berättade om naturens rytm och hur vi människor har glömt eller tappat bort vår egen rytm. Naturen lär oss det vi har glömt bort och genom att vistas i naturen och vara medveten om den kan vi hitta vår egen frekvens och rytm. Varje morgon kl. 07.00-07.30 gick vi tillsammans med en av ställets trädgårdsmästare ut på en trädgårdsvandring, en meditationsvandring. Vi stannade upp emellanåt för att ta in naturen med våra sinnen men främst med själens medvetande. Det var inte lätt att låta bli att analysera blommor och träd och undra vad det och det heter. Det är faktiskt jäkligt svårt att bara vara i allting och bara…ja, vara.

BK 5

 

Vi vet inte hur vi ska leva om vi inte vet hur vi ska dö. Nu talar man inte om att ”dö” i den bemärkelsen vi vanligen tänker på. Var det inte Jesus som sa; ”Om inte vetekornet faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det en rik skörd”. Ett zenbuddhistiskt perspektiv på samma kan vara; ”No seed ever sees the flower”. Att vara ”död” kan i detta sammanhang ses som att vara stilla, i tystnad. Livet är rörelse, expansion, upplevelse, uttryck eller m.a.o. ljud. Expansion betyder växande som leder till entropi ( förändring i energi, oordning ) som leder till vilsenhet som leder till separation. Tystnaden och stillheten hjälper oss att hitta hem till oss själva igen. Meditationen blir som en bro mellan dessa två världar – mellan liv och död, ljud och tystnad. Francios beskrev tystnaden som det som tar oss backstage av scenen av våra liv. Tystnaden som finns mellan orden bär på budskapet.

Maten får jag inte glömma att nämna. Det var vegetarisk kost och det som är typiskt för Brahma Kumaris och mat är att man äter bara mat som har tillretts av någon som är medlem i organisationen. När jag först hörde om det höjde jag lätt på ett ögonbryn men nu förstår jag idén bakom det; när man tillreder maten gör man det med kärlek, välvilja och medvetenhet – för att fylla maten med god energi. Man anser att maten inte bara ska vara hälsosam gällande råvarorna utan maten påverkas också av den som tillreder den. Det konceptet köper jag rakt av! Min son berättade om maten han fick i skolan och som inte var rolig att äta därför att han märkte att hon som lagade maten var allt annat än glad och harmonisk. Allt är energi och det vi sänder ut påverkarvår omgivning. Det kanske inte behöver påpekas att maten var god och mycket mättande – om det sen berodde på att jag åt mer än nödvändigt eller på den positiva energin som de som lagade maten lade ner i den må vara osagt.
Att meditera enligt RajYog innebär att man stiger upp kl. 04.00 för att meditera i ca 1 timme. Sen mediterar man kortare pass under dagen. Jag har tidigare gjort på samma sätt men som med det mesta tar de gamla vanorna över så jag har ”glömt” att fortsätta med tidiga morgnar. Jag ämnar återuppta denna vana eftersom jag har märkt att hjärnan är som klarast på morgonen och ännu inte invaderad av dagens buller. Antagligen kommer jag att falla tillbaka i gamla mönster igen och igen men det är bara att vara envis och inte ge upp. Ett bra sätt börja bekanta sig med att meditera regelbundet är att stanna upp en gång i timmen under dagen och för en minut eller två påminna sig om vem man är, vad ens syfte är och igen vem man i grund och botten är; en själ i ett tillstånd av fred. Man kan se det som att stanna vid en trafikkontroll med jämna mellanrum och det finns appar som man kan ladda ner till sin telefon som hjälper en att komma ihåg att stanna upp en stund under dagen. Glöm inte vem du är!

BK 6                         BK 7
Det jag tog med mig från retreaten är att allt är väl, jag är där jag ska vara, jag är en själ som är i ett tillstånd av fred, mina systrar och bröder finns överallt och jag är inte ensam. Sharona Stillerman – en stor krigarsjäl ( the unseen warrior, som hon själv sa ) i en liten kvinnokropp – tittade på mig med sina innerligt varma och glada ögon och jag fick budskapet att det finns hur mycket som helst att göra. Jag är inte ensam och det har ingen betydelse om någon vet vad eller hur jag gör – jag är ett med allt och alla och jag är ett verktyg för det högsta goda. Tilliten bär mig och det räcker för mig.

Jag måste nämna att det är kvinnorna som är ledande inom Brahma Kumaris. De är de som driver denna organisation vars existens är helt beroende av donationer. Brahmas Systrar gör ett ofantligt bra och viktigt jobb för att sprida kunskap och fred – tillsammans med sina bröder.

 

Alice i Underlandet
Jag skäms att säga att jag inte har läst Alice i Underlandet så det ska jag göra nu. Jag har lånat min dotterdotters bok som hon ännu  är för liten att läsa själv. Det blir många godnattläsningar för henne och mig vad tiden lider.

 

Om Shanti