Nu är vi i slutet på årets andra vecka. För min del har året startat på bästa möjliga sätt och jag ska göra allt jag kan för att det ska sätta prägel på hela året. Jag har deltagit i en två dagars föreläsning med därpå följande fyra dagars meditationskurs . PhD i Psykologi, Salman Ahmad, har varit i Vasa för andra gången på ett år och hållit föreläsning i Psychology, Spirituality and Meditation. Han är i mina ögon en mycket intelligent man med stor integritet och känns solid som en klippa i sitt väsen. Han lyckas hålla åhörarna fullständigt uppmärksamma och man kunde nästan ta på den fokuserade energin som var riktad på vad han hade att berätta – åtminstone vår grupp satt som ljus och bara absorberade kunskap och information. Jag kunde också känna en oerhörd värme och en stark längtan till någonting som bara den enskilde har svar på. 

                                   

                                 Jag, Kaj, Salman, Lulu  och Tine –  kärntruppen

                                   

                                      En studie i intensitet och fokusering 🙂

 

 

Psychology, Spirituality and Meditation. Kroppsmedvetenhet, Själsmedvetenhet och Meditation. Salman redogjorde skillnaden mellan att vara kroppsmedveten ( body consciousness ) och själsmedveten ( soul consciousness ) och hur man med hjälp av meditation kan gå från kroppsmedvetenhet till själsmedvetenhet. Salman är knuten till Brahma Kumaris i Danmark,  en andlig rörelse med rötter i Pakistan på 1930-talet och som har meditationscenter i ca 140 länder och Finland är ett av länderna ( H:fors ). Förutom hans arbete bl.a. vid Copenhagen Business School håller han föreläsningar och vi ser fram emot att få hit honom igen. 

Jaha, och varför ska man gå från kroppsmedvetenhet till själsmedvetenhet? kanske någon undrar. Enligt Salman – och många med honom – är roten till vårt lidande vår identifiering med kroppen och formen. Den identitet vi skapar åt oss själva bygger på omständigheter och erfarenheter från barndomen och framåt. Yttre omständigheter som skapar inre bilder och tankar om vem jag är ( som psykiatrisk sjukskötare har jag sett t.ex. hur mobbade personer ser på sig själva och det är hjärtskärande. De har internaliserat eller införlivat mobbarnas beteende i sina liv och behandlar sig själva som om de fortfarande var mobbade. De ser inte att det i själva verket är dem själva som låter mobbningen fortsätta genom självkritik och nedvärdering ).

När vi identifierar oss med kroppen eller formen ( allt omkring oss är ju ”form” ) blir vi snabbt beroende av alla andra kroppar och former för vårt välbefinnande. Vi förlorar vår autonomi och frihet genom att låta omständigheter ( relationer, ekonomi, jobb, bostadsort, historia, föräldrar, vänner osv ) definiera vilka vi är. Vi ser oss som enbart den här kroppen som går omkring x antal år på jorden för att sedan försvinna. Och vad gör vi under den tiden? Samlar på saker, bråkar om ägodelar och mark, spenderar mesta av tiden att jaga pengar så vi kan köpa saker och upplevelser, mördar, skövlar, förorenar, älskar och hatar, gråter och skrattar och lider av separationsångest. Vi sårar och sviker varandra, vill komma tillbaka eller vill gå, attackerar ”dom där” och skyddar det som är ”vårt, mitt” ( nation, kultur, språk, hudfärg, mark, vatten, luft…).

Den som har ögon i huvudet ser att det här kroppsmedvetandet inte är bra och att vi måste höja vårt medvetande om vi vill rädda den här vackra planeten vi bor på. Lidandet grundar sig i separationen från den del av oss som är oförstörbar, helig och som är ett med allt levande, med hela universum. Den del vilkens ursprung är av det många vill kalla Gud, Allah, Krishna, Livskraften, Universum, Fadern, Modern för att ta några namn. Orsaken till att vi behöver sätta namn och bild är för att vi lever i en värld av form. Vi har svårt att föreställa oss något som vi inte kan ge en form. Dessa namn och bilder är ändå inget annat än symboler för den källa vi alla kommer ifrån och som vi inte vet vad det är men som vi tycks ha något minne av långt inom oss och det minnet kan spåras genom hela mänsklighetens historia. Detta dunkla minne verkar också vara kopplat till den svårdefinierbara längtan som människan har gett uttryck för på olika sätt genom historien. Det som är intressant att många religioners gudar påminner mera om oss i XXL-storlek än tvärtom – men så vet vi ju inte av något annat heller så länge vi är fast i formen och sätter ord i munnen på något vi inte har ord för – egentligen. Vi kan bara använda oss av de symboler vi har och som utvecklas med tiden för hur beskriver man något som är osynligt, tidlöst och inte har någon form?  Fredrik Lindström säger så bra i radioprogrammet Vinter att den gud vi nu tillber är den ekonomiska marknaden men att den guden också har fjättrat oss i bojor som vi har svårt att komma loss ur och tja, det är ju inte så långsökt.

Så länge vi ser oss separerade från varandra, från djur och växter, vatten och luft så kan vi fortsätta att slakta och skövla –  bortdomnade och drogade som vi är av rädsla och förtvivlan förklätt till ilska och hat mot allt och alla som vi upplever hotar vår identitet. Vi är så avtrubbade av långvarig indoktrinering om att det inte finns något hopp att vi har svårt att vakna upp men allt fler människor håller på att vakna upp nu och ser att vi måste ta oss samman. Här kommer medvetandet om själen in – Själsmedvetenheten – och kan få oss att vakna upp ur vår långa törnrosasömn. När själsmedvetenheten blir större än kroppsmedvetenheten kan vi inte fortsätta att leva som vi har gjort tidigare. Det går inte att förgifta sin kropp utan att man börjar må riktigt dåligt. Man blir mera känslig för vad man äter och mera lyhörd för kroppens signaler. Kroppen är vårt fordon, vår ”köttkostym” och den kan också ses som bostaden ( kroppen är ditt tempel ) för det oförstörbara och eviga medvetandet eller själen, om man så vill. Vi är här på jorden för att hjälpa och hela och dela med varandra, ta hand om jordens gåvor och hela tiden minnas vem vi är, varifrån vi kommer och vem vi tillhör. Om vi förstör kroppen med gifter och dåliga vanor är det svårt att utföra det vi är ämnade att göra. Att helt fokusera på kroppen och bo på gym mesta av den vakna tiden är heller inte att visa respekt och känna kärlek för kroppen. Kroppen som utför så fantastiska saker varje dag utan att vi noterar det – ett intelligent instrument som kan göra i stort sett vad som helst. Varför har vi bil? Jo, för att komma från punkt A till punkt B. Den tjänar oss genom att föra oss vart vi vill bara vi sköter om den och tankar bensin med jämna mellanrum. Samma är det med kroppen – den är fordonet för medvetandet som använder kroppen för de uppgifter som ska utföras och om vi ser till att ge bra mat och tillräcklig med vila så kommer den att vara ett trevligt fordon att framföra och ett fint tempel att bo i.

                                             

Genom meditation kan vi hålla ”linjen öppen” till Källan, återvända dit för att få healing och ny energi och inte minst påminna oss om att vi är så mycket större än vår kropp, historia, relationer, framgångar, nederlag, roller. Vi är det oförstörbara medvetandet som inte känner till lidande och sorg. Lidande och sorg är egots domäner. Den som är beroende lider. Nu betyder inte det att vi ska strunta i våra relationer eller vända världen ryggen för att sitta och meditera i en grotta resten av livet – tvärtom! Vad hjälper det världen om syftet med meditation är att bli världsfrånvänd? Nej, vi har alla ett syfte, det gäller bara att ta reda på vad det är och t.ex. genom meditation – att gå in i sig själv och eftersträva stillhet och tystnad – kan man få svar på många frågor. Att meditera är som att låta det grumliga i vattnet sjunka ner till botten så att vattnet blir klart och man kan se bättre. Det finns mycket forskning om meditationens positiva verkan på hjärnverksamheten . Meditation hjälper båda hjärnhalvorna att bli mera synkroniserade med varandra vilket medför ett bättre minne, snabbare arbetsminne, bättre förmåga till problemlösning, bättre omsättning av syre osv. 

                                 

En PET-scanning av hjärnan före och efter meditation. Bilden till vänster visar en vardagsaktiv hjärna och den till höger visar en hjärna som har mediterat. De röda områdena är pågående verksamhet. Notera att det svarta fältet är mindre i den mediterande hjärnan till höger. Man har konstaterat hos buddhistiska munkar att de har mera grå hjärnsubstans än ”normalt” och man tror att det har att göra med bl.a. meditation.

 

Om det är viktigt att respektera kroppen och vara sparsam i sin konsumtion av jordens tillgångar så är våra tankar ännu viktigare att förädla och kultivera. Allt börjar med en tanke i form av ord – I begynnelsen var Ordet ( Johannes 1:1 ) och det jag tänker har tendens att manifesteras i en eller annan form. Om jag är rädd i mina tankar så syns det i mitt liv och i vilka val jag gör. Utgående från en helhetsperspektiv där alla är sammanbundna med varandra så påverkar de tankar du har om en person även om det är avstånd mellan er och ni inte har kontakt. Det du tänker om mig påverkar mig i en eller annan utsträckning. Om jag vill dig väl så påverkar det mig också och om jag har mindre ädla tankar om dig drabbas vi båda i negativ riktning. Man kan säga att det jag tänker avgör hur mitt liv blir. Har jag dålig karma från mitt förflutna så kan jag påverka mitt karma rätt riktning i fortsättningen genom att ta ansvar för tankar och handlingar här och nu. Det jag gör idag har effekt längre fram i livet  – för mig och andra. Tanke är energi – som allt annat – och energi är oförstörbar.

Nu finns det otaliga sätt att meditera och genom att pröva sig fram så hittar man det sätt som passar ens temperament och energi, tänker jag. För min del känner jag att bästa kontakten med mitt högre medvetande får jag när jag skriver. Att stiga upp tidigt på morgonen och sitta en stund med ett ljus tänt och fokusera inåt är heller inte dumt. En del dansar sig in till sitt högre medvetande och andra kanske målar. Men oberoende vilka kanaler vi använder är syftet med meditationen att vi ska kunna vara i ett meditativt och harmoniskt tillstånd i allt vi gör under dagen; medvetna, närvarande, empatiska, kärleksfulla och hjälpsamma men inte beroende av vare sig människor eller andra omständigheter. Inte låta sig rubbas i sitt inre lugn trots utmanande omständigheter, fastna i känslor av panik, ilska eller andra destruktiva känslor utan istället se vad som behöver göras och sedan ”move on” som Salman uttrycker det.

Nå, så långt mina tankar runt kursen. Nu hoppas jag att du har famnen öppen för alla möjligheter och utmaningar som väntar dig detta år. Sträck på dig, säg JA till möjligheter som dyker upp och låt inte rädslorna hindra dig – du kommer bara att ångra dig och det är ju värdelöst. Öppna upp en litet hörn i ditt medvetande för att du kan så mycket mera än du tror och att du har ett syfte, ett viktigt jobb att utföra här på Moder Jord. Om du inte vet vad ditt syfte är så ska jag ge dig en liten vink; vad är det som känns naturligt för dig och som du inte behöver anstränga dig att göra och som känns rätt, sant och bra? Börja leta där. Sätt dig ner eller lägg dig ner och känn in vad som kommer till dig.

                                      

 

Och så vill jag avsluta med en historisk tillbakablick med att berätta att den 11:e januari år 1787 upptäckte den tysk-brittiske astronomen William Herschel Uranus månar Titania och Oberon. Det ni!

 

Fridens liljor!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *